Cestovné poistenie s krytím teroristických útokov

Množstvo teroristických útokov, ktoré sa dejú na aj zdanlivo bezpečných miestach podnecujú poisťovne k rozširovaniu krytí poistných rizík aj v dôsledku tohto nebezpečia.

Je ale dôležité:
pred cestou zistiť či sa daná krajina nenachádza na zozname rizikových krajín, pretože ak poistený vycestuje a vznikne poistná udalosť v dôsledku avizovaného rizika, poisťovňa môže poistné plnenie zamietnuť.

 

Cestujete a hľadáte to správne cestovné poistenie?

Ak cestujete častejšie, to znamená 2 a viac krát za rok,  určite je výhodnejšie uzatvoriť si ročné cestovné poistenie, vďaka ktorému nielenže nezabudnete pred vycestovaním na cestovné poistenie, ale Vás toto poistenie vrátane všetkých pripoistení, ktoré tieto výhodné ročné poistenia obsahujú vyjde oveľa lacnejšie.

 

Cestovné poistenie v kocke

územná platnosť poistenia: Európa, Svet okrem USA a Kanady, Svet

doba poistenia: krátkodobé (poistenie na presne stanovenú dobu) alebo dlhodobé

účel cestovania: turistika, práca, štúdium, účasť na športových pretekoch/sústredení/tréningov

pripoistenia: úraz, poistenie zodpovednosti, poistenie nepojazdnosti vozidla, poistenie právnej ochrany,  poistenie storna zájazdu, poistenie storna cestovného lístka, poistenie batožiny, poistenie meškania letu atď. (každá poisťovňa ponúka širokú paletu možných pripoistení, výhodnejšie je poistenie tzv. „balíkov“ pripoistení, ktoré sú v ročnom cestovnom poistení automaticky kryté)

 

Nezabudnite na zodpovednosť

Pri cestovnom poistení, väčšinou myslíme na svoje zdravie a liečebné náklady, ktoré v prípade ochorenia vzniknú. Málokedy sa však zamyslíme nad ďalšími možnými finančnými nákladmi, ktoré nám v zahraničí môžu vzniknúť. Jedným z rizík je škoda spôsobená tretej osobe, ako je napríklad stret lyžiarov na svahu pri lyžovačke, alebo nešikovné rozbitie luxusného auta pri rýchlej jazde na bicykli. Ide o riziká,  pri ktorých je vysoko pravdepodobné, že sa Vám na dovolenke stanú a v prípade ak cestovné poistenie neobsahuje poistenie zodpovednosti za škodu, vzniknutú finančnú náhradu, ktorú si poškodená osoba bude nárokovať, musíte zaplatiť z vlastného vrecka (mali sme prípady keď sa práve takáto škoda vyšplhala na nepekných niekoľko desiatok tisíc EUR)

 

 

Tento záznam bol publikovaný v Blog . Uložiť odkaz do záložiek.