4. februára 2016

Životné poistenie

1379448163000-Life-Insurance

Druhy životného poistenia:

  • Kapitálové poistenie – ponúka výhodné zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí. Programy okrem poistenia pre prípad smrti alebo dožitia obsahujú aj ďalšie spektrum pripoistení.
  •  

  • Detské poistenie – Deti sú tým najcennejším čo máme. Kapitálové a investičné životné poistenie pre deti so sporením je výhodná investícia, ktorá ochráni dieťa v prípade, kedy to bude najviac potrebovať a súčasne mu zabezpečí čo najhladší vstup do dospelosti.
  •  

  • Investičné poistenie – Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny.