4. februára 2016

Poistenie prepravy

Toto poistenie zahŕňa krytie škôd, ktoré môžu vznikať na prepravovanom tovare. Riziká na prepravovanom tovare existujú počas trvania prepravy alebo prípravy na prepravu.