4. februára 2016

Poistenie osôb

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, poistenie asistenčných služieb.
Druhy cestovných poistení:

  • krátkodobé cestovné poistenie
  • ročné cestovné poistenie
  • polročné cestovné poistenie
  • poistenie do hôr

Čítaj viac >

poistenie-majetku
poistenie-majetku2

Úrazové poistenie

Poistenie úrazu a poistenie choroby ako samostatné poistné odvetvia sú podľa platnej legislatívu zaradené do poistného druhu Neživotné poistenie. Ide o poistenie pre prípad poskytnutia potrebného finančného zabezpečenia na úhradu vzniknutých nákladov spojených s úrazom a chorobou.
Najčastejšie produkty pripoistenia životného poistenia:

  • Pripoistenie smrti následkom úrazu,
  • Pripoistenie trvalých následkov úrazu,
  • Pripoistenie nevyhnutného liečenia úrazu,…

Čítaj viac >

Poistenie osôb v aute

Poistenie sedadiel nechráni vozidlo, ale životy ľudí v ňom. Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom, je určené prevádzkovateľom osobných motorových vozidiel.

Poistenie je možné uzatvoriť pre motorové vozidlá určené na prepravu osôb, ktoré majú najviac deväť sedadiel vrátane sedadla pre vodiča. Poistenie sa vzťahuje na všetky prepravované osoby, ktoré sa nachádzajú v čase dopravnej nehody v motorovom vozidle.

poistenie-majetku
poistenie-majetku2

Poistenie ušlého zárobku

Počas práceneschopnosti prichádza zamestnanec o časť svojho príjmu. Výška nemocenských dávok vyplácaných z nemocenského poistenia je limitovaná. Za prvé 3 dni pracovnej neschopnosti predstavuje 25% a od 4. dňa pracovnej neschopnosti je to 55% vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie, maximálne však 21,32 EUR/deň. Rozdiel medzi príjmom a nemocenskou dávkou je možné poistiť.

Z poistenia ušlého zárobku v dôsledku pracovnej neschopnosti  poisťovňa vyplatí dohodnutú dennú dávku v prípade vašej pracovnej neschopnosti v dôsledku úrazu aj choroby.

Životné poistenie

Druhy životného poistenia:

  • Kapitálové poistenie
  • Detské poistenie
  • Investičné poistenie

Čítaj viac >

poistenie-majetku