4. februára 2016

Cestovné poistenie

cestovne-poistenie

Cestovné poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, poistenie asistenčných služieb.

Druhy cestovných poistení:

  • krátkodobé cestovné poistenie
  • ročné cestovné poistenie
  • polročné cestovné poistenie
  • Poistenie do hôr – na území Slovenska je podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. Poistenie do hôr je možné uzavrieť krátkodobo, alebo na celý rok s možnosťou pripoistenia rizikových športov a povolaní.