4. februára 2016

Poistenie domu, bytu, rekreačnej nehnuteľnosti

V súčasnosti nájdeme na slovenskom trhu širokú škálu produktov rôznych poisťovacích spoločností ponúkajúcich majetkové poistenie. Ich striktné porovnanie je veľmi ťažké, pretože pri rovnakom poistnom sa pri jednotlivých poisťovniach môžu líšiť tak limity plnení, percentá spoluúčasti, ako aj výluky z poistenia, nutnosť pripoistenia, resp. doplnkových poistení, alebo jednoducho riziká, ktoré poistenie kryje. Napriek uvedeným diferenciám existujú zásady, ktorými by sa mal poistený pri výbere poisťovne a samotného poistného produktu riadiť.

Dôležitými zásadami potrebnými na rozhodnutie o konkrétnom poistnom produkte majetkového poistenia sú informácie týkajúce sa poistných rizík, poistnej hodnoty poisteného majetku, limitov plnenia poisťovní a samotných spôsobov zabezpečenia majetku.