4. februára 2016

Poistenie osôb v aute

Poistenie sedadiel nechráni vozidlo, ale životy ľudí v ňom. Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom, je určené prevádzkovateľom osobných motorových vozidiel. Poistenie je možné uzatvoriť pre motorové vozidlá určené na prepravu osôb, ktoré majú najviac deväť sedadiel vrátane sedadla pre vodiča. Poistenie sa vzťahuje na všetky prepravované osoby, ktoré sa nachádzajú v čase dopravnej nehody v motorovom vozidle.