4. februára 2016

Poistenie ušlého zárobku

Počas práceneschopnosti prichádza zamestnanec o časť svojho príjmu. Výška nemocenských dávok vyplácaných z nemocenského poistenia je limitovaná. Za prvé 3 dni pracovnej neschopnosti predstavuje 25% a od 4. dňa pracovnej neschopnosti je to 55% vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie, maximálne však 21,32 EUR/deň. Rozdiel medzi príjmom a nemocenskou dávkou je možné poistiť. Z poistenia ušlého zárobku v dôsledku pracovnej neschopnosti  poisťovňa, vyplatí dohodnutú dennú dávku v prípade vašej pracovnej neschopnosti v dôsledku úrazu aj choroby.