24. apríla 2018

Porovnanie havarijného poistenia

Týmto udeľujem súhlas správcovi MELAR, s.r.o. so spracovaním osobných údajov podľa dokumentu „Podmienky spracovania osobných údajov“ s ktorými som sa zoznámil(a) pred odoslaním tohto formulára, úplne im rozumiem a súhlasím s nimi. Účelom spracovania je vybavenie mojej žiadosti o vytvorenie ponuky vhodného poistného produktu z oblasti neživotného poistenia prípadne vedúcej k sprostredkovaniu uzatvorenia poistnej zmluvy ku konkrétnemu produktu z oblasti neživotného poistenia a to vrátane prípadného zasielania informácií zo zvolenej oblasti, zahrňujúcej zasielanie personálnych obchodných oznámení (vrátane elektronických prostriedkov) vo vybranej oblasti, pričom účel, doba spracovania a spôsob sú podrobne vytýčené v podmienkach. Beriem na vedomie, že pre účel je nutné vykonávať profilovanie podľa podmienok. Mám právo na námietky proti priamemu marketingu a súvisiacemu profilovaniu i ďalšie práva uvedené v podmienkach. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať postupom podľa podmienok.
Odoslaním formulára súhlasím s obchodnými podmienkami. Vaše osobné údaje spracúvame pre účely spracovania cenových kalkulácií, vybavenia Vašich objednávok a pre zasielanie našich prispôsobených ponúk. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov a Vašich právach nájdete v dokumente Podmienky spracovania osobných údajov. Poistné produkty predávame na základe licencie Národnej banky Slovenska.

Obchodné podmienky

Podmienky spracovania osobných údajov