4. februára 2016

Úrazové poistenie

urazove-poistenie

Poistenie úrazu a poistenie choroby ako samostatné poistné odvetvia sú podľa platnej legislatívu zaradené do poistného druhu Neživotné poistenie. Ide o poistenie pre prípad poskytnutia potrebného finančného zabezpečenia na úhradu vzniknutých nákladov spojených s úrazom a chorobou.

Najčastejšie produkty pripoistenia životného poistenia:

 • Pripoistenie smrti následkom úrazu,
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu,
 • Pripoistenie nevyhnutného liečenia úrazu,
 • Pripoistenie invalidity s výplatou poistnej sumy alebo dôchodku,
 • Pripoistenie denného odškodného,
 • Pripoistenie odškodného za pobyt v nemocnici,
 • Pripoistenie pre prípad vážnych chorôb,
 • Pripoistenie bolestného
 • Pripoistenie odškodného za chirurgický zákrok,
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného hlavného poistenie,
 • Pripoistenie úrazových nákladov,
 • Pripoistenie zachraňovacích nákladov atď.