Zrušenie povinného zmluvného poistenia – PZP

Povinné zmluvné poistenie je možné zrušiť výpoveďou, ktorá musí byť doručená poisťovni písomne minimálne šesť týždňov pred koncom poistného obdobia v súlade s ustanoveniami §800 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V prípade ak klient podá výpoveď v zákonom stanovenej lehote, môže si uzavrieť poistenie v inej poisťovni, prípadne ak zistí, že výhodnejšie poistenie na trhu nenašiel, Prečítať viac o Zrušenie povinného zmluvného poistenia – PZP[…]

Asistenčné služby povinného zmluvného poistenia – krátke porovnanie

Ceny povinného zmluvného poistenia sú v každej poisťovni odlišné, majú rôzne všeobecné poistné podmienky, reklamu a taktiež veľmi dôležitými asistenčnými službami, ktoré môžu v prípade núdze pomôcť napríklad opravou vozidla na mieste, odťahom vozidla, ubytovaním alebo pomocou pri strate kľúčov od vozidla. Prinášame krátky aj keď nie úplný prehľad niektorých asistenčných služieb jednotlivých poisťovní.   Prečítať viac o Asistenčné služby povinného zmluvného poistenia – krátke porovnanie[…]

Poistenie domácnosti a bicyklov

  S narastajúcim počtom bicyklov v uliciach stúpa aj počet ich krádeží. Podľa štatistík stúpol počet krádeží za posledných päť rokov až o 103%. Väčšina poisťovní má v rámci poistenia domácnosti chránený aj hnuteľný majetok v priestoroch, ktorý tvorí príslušenstvo k bytu. Priestor však musí byť: uzamykateľný a využívaný výlučne majiteľom bytu. To znamená, že Prečítať viac o Poistenie domácnosti a bicyklov[…]

Cestovné poistenie s krytím teroristických útokov

Množstvo teroristických útokov, ktoré sa dejú na aj zdanlivo bezpečných miestach podnecujú poisťovne k rozširovaniu krytí poistných rizík aj v dôsledku tohto nebezpečia. Je ale dôležité: pred cestou zistiť či sa daná krajina nenachádza na zozname rizikových krajín, pretože ak poistený vycestuje a vznikne poistná udalosť v dôsledku avizovaného rizika, poisťovňa môže poistné plnenie zamietnuť. Prečítať viac o Cestovné poistenie s krytím teroristických útokov[…]

Odvod z neživotného poistenia

Zákon č. 39/2018 Z.z. o poisťovníctve zaviedol povinnosť poisťovní odviesť každý štvrťrok 8% z prijatého poistného z neživotného poistenia rozdeleného podľa odvetví. Práve táto zmena mala za následok zvýšenie poistného na poistkách neživotného poistenia aj na väčšine existujúcich zmlúv. Dôvodom zavedenia odvodu z poistenia, ktoré si platíme dobrovoľne  v neživotnom poistení je, že sa vláda Prečítať viac o Odvod z neživotného poistenia[…]