Odvod z neživotného poistenia

Zákon č. 39/2018 Z.z. o poisťovníctve zaviedol povinnosť poisťovní odviesť každý štvrťrok 8% z prijatého poistného z neživotného poistenia rozdeleného podľa odvetví. Práve táto zmena mala za následok zvýšenie poistného na poistkách neživotného poistenia aj na väčšine existujúcich zmlúv.

Dôvodom zavedenia odvodu z poistenia, ktoré si platíme dobrovoľne  v neživotnom poistení je, že sa vláda snaží získať ďalšie peňažné prostriedky z peňazí daňových poplatníkov. Prakticky tento odvod znamená, že štát vytvára upisovaciu stratu poisťovniam, čo je možné vyrovnať len zvýšením poistného.

 

Tento záznam bol publikovaný v Blog . Uložiť odkaz do záložiek.