Poistenie domácnosti a bicyklov

 

S narastajúcim počtom bicyklov v uliciach stúpa aj počet ich krádeží. Podľa štatistík stúpol počet krádeží za posledných päť rokov až o 103%.
Väčšina poisťovní má v rámci poistenia domácnosti chránený aj hnuteľný majetok v priestoroch, ktorý tvorí príslušenstvo k bytu.

Priestor však musí byť:
uzamykateľný a využívaný výlučne majiteľom bytu. To znamená, že priestor ako kočikáreň tieto podmienky nespĺňa.

Tento záznam bol publikovaný v Blog . Uložiť odkaz do záložiek.