Zrušenie povinného zmluvného poistenia – PZP

Povinné zmluvné poistenie je možné zrušiť výpoveďou, ktorá musí byť doručená poisťovni písomne minimálne šesť týždňov pred koncom poistného obdobia v súlade s ustanoveniami §800 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

V prípade ak klient podá výpoveď v zákonom stanovenej lehote, môže si uzavrieť poistenie v inej poisťovni, prípadne ak zistí, že výhodnejšie poistenie na trhu nenašiel, môže výpoveď stornovať,  s čím ale musí súhlasiť aj poisťovňa.

Tlačivo na výpoveď PZP nájdete v tlačivách.

 

Predaj Vozidla, vyradenie vozidla z evidencie.

V prípade ak došlo k predaju vozidla a prepisu na nového majiteľa, alebo k vyradeniu vozidla z evidencie, poistnú zmluvu je potrebné v poisťovni zrušiť doručením žiadosti o zrušenie PZP spolu s dokladom o zmene držiteľa vozidla resp. dokladu o vyradení. V prípade ak potrebuje s týmto úkonom pomôcť alebo poradiť kontaktujte nás.

Tento záznam bol publikovaný v Blog . Uložiť odkaz do záložiek.