Poistné udalosti

Poistné udalosti

Od 1. júna 2010 sú účastníci dopravnej nehody povinní pri škodovej udalosti vyplniť a podpísať tlačivo – Správa o nehode. Tlačivo pre účastníkov slúži ako záznam o dopravnej nehode. Zodpovedá modelu vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní – Comité Eroppéen des Assurances (CEA).

 

 

Hlásenie poistnej udalosti online

[contact-form-7 id=”435″ title=”Hlásenie poistnej udalosti”]